top of page

BRONZOVÉ PLASTIKY 

Rytina je jedna z nejstarších grafických technik, kterou již v dávnověku člověk přenášel své zážitky a myšlenky do kamene a kovu…časem se rozrostla do širokého oboru, který dnes zasahuje do různých odvětví, nejen uměleckých, ale i technických.

Dříve byla základem rytectví především ruční práce. K zvládnutí rytectví jsou potřebné kreslířské a modelářské schopnosti a také smysl pro kompozici. Rytiny nelze provádět šablonovitě. Musí se vždy řešit individuálně, jak po stránce grafické, tak i technické.

Motorka - Ruční rytí do bronzu

Mnoho rytin, které se ještě před několika lety zhotovovaly výhradně ručně, se nyní zhotovuje na speciálních ryteckých strojích. 

Dnes již mnoho ryteckých výrobků nahradily modernější, jednodušší a hlavně levnější a přesnější strojní techniky. Přesto rytectví nezmizí, stále bude vyhledávaným a potřebným oborem, protože stroj nikdy nemůže nahradit originalitu rytcova stylu. 

Při své tvorbě pracuji převážně s bronzem a preferuji syrový bronz bez barvení (patina). Nebarvený bronz má svou specifickou barvu, kterou lze správným vypilováním a leštěním velmi dobře zvýraznit. Žádný stroj není schopný tohoto efektu dosáhnout, pouze lidské oko umí vnímat správné stínování a pouze lidská ruka umí vytvořit originalitu.

Postup výroby pamětní desky J. N. Jiřiště

Všechny ukázky prací, na našich stránkách, si u nás můžete objednat. Ať se jedná o lidský portrét dle fotografie nebo logo Vaší firmy do sádry nebo bronzu. Jakýkoliv váš nápad zrealizuji do plastické podoby. 

Aktuálně v prodeji plastika Lvice, která má specifický význam.

email: pavlina.bongova@gmail.com

tel:  +420 602 386 500

  • Instagram
  • Facebook
bottom of page